сайт ДПІ у Київському районі міста Одеси Понеділок, 27.05.2019, 10:52
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту

Категорії каталога
OPZ [37]
система формування податкової звітності

Наше опитування
Яку операційну систему, з вказаних нижче, Ви переважно використовуєте у повсякденній роботі ?
Всього відповідей: 101

Головна » Файли » OPZ

Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків
[ ] 18.09.2008, 19:53
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 5 грудня 2007 року N 670
З метою подальшого розвитку технології подання платниками податків звітності в електронному вигляді, практичного впровадження Законів України від 22.05.2003 N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та від 22.05.2003 N 852-IV "Про електронний цифровий підпис" і врегулювання питань, пов'язаних з автоматизацією перевірки відповідності заявлених у декларації та розрахованих за даними реєстрів сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 08.01.2008:

1.1. Нову редакцію додатка 1 "Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML)" до наказу ДПА України від 03.05.2006 N 242 "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків" (додаток 1);

1.2. Додаток 3 "Правила формування реєстру отриманих та виданих податкових накладних на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML)" до наказу ДПА України від 03.05.2006 N 242 "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків" (додаток 2).

2. Департаменту інформатизації процесів оподаткування (Годунов О. Л.) опублікувати на WEB-сайті ДПА України нову редакцію формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків на основі специфікації XML та забезпечити доступ розробникам програмного забезпечення до структури XML-документа, відповідних схем контролю XML-документів, електронних форм документів звітності у форматі PDF та довідників звітних документів, звітних періодів і державних податкових інспекцій у форматі XML.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Боєнка Л. Є.

Голова                                                                                     А. І. Брезвін


Додаток 1

до наказу ДПА України

від 5 грудня 2007 р. N 670
Додаток 1
до наказу ДПА України
від 3 травня 2006 р. N 242

Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків

Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі - Стандарт). Стандарт призначений для передачі звітності в електронному вигляді платником податків до податкової служби.

Звітність може подаватись в електронному вигляді за умови дотримання Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та вимог цього наказу. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження з органів ДПС.

З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, декларації, додатка до декларації тощо. Звіти можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.

Пакет звітних документів - це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються платником податків в одному звітному періоді. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (Стандартом) електронної звітності і подаються на одному носії або надсилаються одним електронним листом.

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:

• позиції з 1 по 2 - код області, на території якої розташовується податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулями до 2 знаків);

• позиції з 3 по 4 включно містять код адміністративного району, на території якої розташовується податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (значення елемента C_RAJ);

• позиції з 5 по 14 включно містять код ЄДРПОУ для юридичних осіб або ідентифікаційний номер ДРФО для фізичних осіб, доповнений зліва нулями до 10 знаків (значення елемента TIN);

• позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);

• позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);

• позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до двох позицій);

• позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);

• позиції з 24 по 25 містять двозначний номер виправного документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 знаків). Для основного документа позиції 24 ... 25 міститимуть значення 00;

• позиції з 26 по 30 містять порядковий номер документа для звітів, що можуть подаватись кілька разів в одному звітному періоді. (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 5 знаків) Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26 ... 30 міститимуть значення 00001;

• позиції з 31 по 32 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 знаків);

• позиції з 33 по 36 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);

• Файл має розширення xml.

Наприклад: 23010000223816 j010010510000001112007.xml

Схему формування назви файла проілюстровано на рис. 1.Рис. 1
З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:

• позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;

• позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;

• позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до двох позицій;

• файл має розширення xsd.

Наприклад: j0100105.xsd

Схему формування назви файла проілюстровано на рис 2.
Рис. 2
Всі XML-схеми поширюються Державною податковою адміністрацією України або уповноваженою нею організацією. Порядок елементів у xml-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

У додатку А наведено структуру електронного документа податкової звітності.

Кожний документ починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Всі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні даного елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML - схему). Наприклад:

<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "
xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100105.xsd">

Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність даного документа платникові, звітний період тощо. Детальний опис всіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 1.

Таблиця 1


Назва елемента
Зміст
Коментар
<TIN> Код платника Значенням елемента є код ЄДРПОУ для юридичних осіб і ідентифікаційний номер ДРФО для фізичних осіб
<C_DOC> Код документа Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_SUB> Підтип документа Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_VER> Номер версії документа Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)
<C_DOC_TYPE> Номер виправного документа Для першого поданого в звітному періоді документа значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний виправний документ цього ж типу в даному звітному періоді має значення цього елемента, збільшеного на одиницю
<C_DOC_CNT> Номер однотипного документа в періоді Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є уточненим до поданого раніше (значення елемента C_DOC_TYPE > 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною стосовно нумерації документів, які уточнюються
<C_REG>
Код області
Значенням цього елемента є код області, на території якої розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ.
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG
<C_RAJ>
Код адміністративного району Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ.
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ
<PERIOD_MONTH>
Звітний місяць Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для 1, 2, 3, 4 кварталів це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для року - 12).
<PERIOD_TYPE> Тип періоду 1 - місяць, 2 - квартал, 3 - півріччя, 4 - 9 місяців, 5 - рік
<PERIOD_YEAR> Звітний рік
<C_DOC_STAN> Стан документа
  Приймає фіксовані значення:
• 1 - звітний документ
• 2 - новий звітний документ
• 3 - уточнюючий документ
<D_FILL> Дата заповнення документа платником Формат ддммрррр
<SOFTWARE> Сигнатура програмного забезпечення Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

Жодний з описаних вище елементів (крім елемента SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.

Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника> Значення показника </Код показника>. Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Всі шаблони вільно розповсюджуються ДПА України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.

Звітні форми умовно розподіляються на 2 групи:

• таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;

• таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.

У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, у другому ж всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM.

<Код показника ROWNUM="Номер рядка"> Значення показника </Код показника>.

Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначиться як ROWNUM="10":

<RXXXXG02 ROWNUM="10" >2222222222</RXXXXG02>.

Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка запишеться:

<RXXXXG03A ROWNUM="12" >1000.32</RXXXXG03A>
Таблиця 2

 N 

з/п 
 Ідентифікаційний номер Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)
 1 2 3a
  RXXXXG02 RXXXXG03A

 X

 X

 R01G03A

Основні вимоги до заповнення значень показників є такими: 

1. Значення показників грошового типу заповнюються у гривнях або у гривнях з копійками залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як 

<Код показника>0</Код показника> 

(або <Код показника>0.00</Код показника> залежно від схеми даних) 


Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3> 

2. Значення показників символьного типу не можуть містити символи: 

> - більше; 

< - менше; 

" - подвійні лапки; 

' - апостроф; 

& - амперсанд; 

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
3. Значення показників типу "дата" зберігаються у форматі ддммрррр, де дд - день, мм - місяць, а рррр - рік. Наприклад: 15 січня 2007 року запишеться у вигляді 15012007

4. Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil="true"/> або 

<Код показника xsi:nil="true"></Код показника>, причому атрибут xsi:nil="true" є обов'язковим. 

Наприклад: <R011G3 xsi:nil="true"/> або <R011G3 xsi:nil="true"></R011G3>. Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим. 

5. При передачі електронного документа між різними рівнями податкової служби XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються даним Стандартом. Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку Б. 

Додаток А 

Структура електронного документа податкової звітності: 

 

<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім"я файлу, що містить XML-схему"> 

   
<DECLARHEAD>    
   
<TIN><!--КОД ПЛАТНИКА--></TIN>       
<C_DOC><!--КОД ДОКУМЕНТА--></C_DOC>      
<C_DOC_SUB><!--ПІДТИП ДОКУМЕНТА--></C_DOC_SUB>      
<C_DOC_VER><!-НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА--></C_DOC_VER>       
<C_DOC_TYPE><!--N ВИПРАВНОГО ДОКУМЕНТА(0-ОСНОВНИЙ(ПЕРШИЙ ПОДАНИЙ))--></C_DOC_TYPE> 
<C_DOC_CNT><!--N ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ--></C_DOC_CNT>      
<C_REG><!--КОД ОБЛАСТІ--></C_REG>      
<C_RAJ><!--КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ--></C_RAJ>      
<PERIOD_MONTH><!--ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)--></PERIOD_MONTH>       
<PERIOD_ TYPE ><!--ТИП ПЕРІОДУ--></PERIOD_ TYPE >      
<PERIOD_YEAR><!--ЗВІТНИЙ РІК--></PERIOD_YEAR>      
<C_DOC_STAN><!--СТАН ДОКУМЕНТА--></C_DOC_STAN>      
<D_FILL><!--ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ--></D_FILL>      
<SOFTWARE><!--СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ--></SOFTWARE>    
</DECLARHEAD>    
<DECLARBODY> 

     
<Код показника> <!-Значення показника--> </Код показника> 

... 
   
</DECLARBODY> 

</DECLAR> Додаток Б 


Приклад сформованого електронного документа:
 
 

<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100109.xsd"> 

<DECLARHEAD>    
<TIN>223816</TIN>    
<C_DOC>J01</C_DOC> 
<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB> 
<C_DOC_VER>9</C_DOC_VER> 
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> 
<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT> 
<C_REG>23</C_REG> 
<C_RAJ>1</C_RAJ> 
<PERIOD_MONTH>6</PERIOD_MONTH> 
<PERIOD_TYPE>3</PERIOD_TYPE> 
<PERIOD_YEAR>2007</PERIOD_YEAR> 
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> 
<D_FILL>01072007</D_FILL> 
<SOFTWARE XSI:NIL="true"></SOFTWARE> 
</DECLARHEAD> 
<DECLARBODY> 
<R001G1S>24.15.0</R001G1S> 
<R002G1S>18014</R002G1S> 
<R003G1S>146317</R003G1S>
<R010G3>710645400.00</R010G3> 
<R011G3>676231600.00</R011G3> 
<R012G3>393800.0</R012G3> 
<R014G3>578400.0</R014G3> 
<R016G3>33441600.00</R016G3> 
<R020G3>110613400.00</R020G3> 
<R023G3>110613400.00</R023G3> 
<R030G3>821258800.00</R030G3> 
<R040G3>803398500.00</R040G3> 
<R0410G3>16239600.00</R0410G3>
<R0412G3>41513900.00</R0412G3> 
<R041G3>717296300.00</R041G3>
<R043G3>18835300.00</R043G3>
<R044G3>6962900.00</R044G3>
<R046G3>2550500.00</R046G3>
<R060G3>803398500.00</R060G3>
<R070G3>15184100.00</R070G3>
<R080G3>2676200.00</R080G3>
<R110G3>2676200.00</R110G3>
<R111G3>2676200.00</R111G3>
<R120G3>802900.00</R120G3>
<R121G3>802900.00</R121G3>
<R140G3>802900.00</R140G3>
<R150G3>625400.00</R150G3>
<R170G3>177500.00</R170G3>
<R190G3>21600.00</R190G3>
<R192G3>20100.00</R192G3>
<R193G3>1500.00</R193G3>
</DECLARBODY> 
</DECLAR> 

Додаток 2 
до наказу ДПА України 
від 5 грудня 2007 р. N 670 
Додаток 3 
до наказу ДПА України 

від 3 травня 2006 р. N 242

 

Правила формування реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Вміст елемента DECLARHEAD
 Назва елемента Зміст Тип даних Приклад запису
 TIN Код ЄДРПОУ
(ДРФО) або
Ціле число (від 5 до 10 знаків) або символьне значення (формату серія + номер паспорта)<TIN>203826</TIN> 
C_DOCТип формиФіксоване значення 
Для юридичних осіб J12, 
для фізичних осіб F12
<C_DOC>J12</C_DOC>
C_DOC_SUBПідтип формиФіксоване значення 015<C_DOC_SUB>015</C_DOC_SUB>
C_DOC_VERВерсія формиФіксоване значення для діючої форми<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
C_DOC_TYPEТип документаОзнака виправного документа, для основного (базового) документа: 0, 1, 2, ... для всіх наступних, що є виправними по відношенню до базового документа<C_DOC_TYPE>1</C_DOC_TYPE>
C_DOC_CNTN документа в періодіОзнака, що проставляється для документів, які подаються кілька разів за період, має значення 1, 2, ..., якщо документ подається 1 раз за період має значення 1, якщо даний документ уточнюється його C_DOC_CNT зберігається<C_DOC_CNT>1</C_DOC_CNT>
C_REGКод областіКод області ДПІ, в яку подається податкова звітність<C_REG>23</C_REG>
C_RAJКод районуКод адміністративного району ДПІ<C_RAJ>1</C_RAJ >
PERIOD_MONTHЗвітний місяцьМісяць, за який подається звітність (для 1, 2, 3, 4 кварталів це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для року - 12)<PERIOD_MONTH>2</PERIOD_MONTH>
PERIOD_TYPEТип звітного періодуФіксоване значення:
1 - місяць, 
2 - квартал, 
3 - півріччя,
4 - 9 місяців, 
5 - рік 
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
PERIOD_YEARЗвітний рікРік, за який подається звітність<PERIOD_YEAR>2007</PERIOD_YEAR>
C_DOC_STANСтан документаФіксоване значення: 
• 1- звітний документ 
• 2-новий звітний документ 
• 3-виправний документ
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
D_FILLДата заповненняДата заповнення (формування) документа у форматі ддммрррр<D_FILL>19032007</D_FILL>
SOFTWARE Код програмного засобу який проводив формування документаТекстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ<SOFTWARE>FORM_AZOT_PZ</SOFTWARE> 

Категорія: OPZ | Додав: k1im
Переглядів: 2703 | Завантажень: 4 | Рейтинг: 1.0/1 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Пошук

Інші ресурси

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2019